แจ้งประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line และแบบ On-Hand กรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566 และมีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566