ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 270 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์ : 042512434

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : 042512434

E-mail : admin@nkptc.ac.th