หน้าแรก

pichai2023

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัย ดีไซต์ดอทไอเอ็นดอททีเอช ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ขอขอบใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัย อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ วิทยาลัยภาคภูมิใจ

ดร. พิชัย  วาจนสุนทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยฯ

4 ม.ค. 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษา ปวช. และปวส. (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2567
4 ม.ค. 2567 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ รายละเอียดตามที่แนบมานี้
3 ม.ค. 2567 การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบโควตา) รายละเอียดตามที่แนบมานี้.
25 ก.ค. 2566 แจ้งประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line และแบบ On-Hand กรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566 และมีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
21 ก.ค. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More